Zaštita osobnih podataka

OPĆA UREDBA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA – GDPR

 1. Podaci koje prikupljamo:

– Ime i Prezime, Adresa, broj telefona i e-mail adresa

– IP broj ili adresa s koje kupac pristupa web stranici

– Datum i vrijeme pristupa posjetu gradilištu

 1. Pravna osnova za obradu osobnih podataka je u slučaju narudžbe (ugovor – kupnja na daljinu), što znači da kupac pristaje na osobni pristanak za obradu podataka.
 2. Osobni podaci obrađuju se u svrhu komunikacije e-poštom, SMS-om ili telefonom u svrhu obrade narudžbe, odgovaranja na pitanje ili upit pojedinca. U slučaju pristanka na obavijest o novim ponudama na web stranici www.carovnik-nal.si , osobni podaci se obrađuju u svrhu obavijesti e-poštom.

IP adresa te datum i vrijeme posjete web stranici se obrađuju kako bi se spriječila zlouporaba.

 1. Ako ste dali privolu da budete obavještavani o novostima na web stranici www.carovnik-nal.si , Vašu e-mail adresu čuvamo trajno ili do vašeg otkazivanja. Osobni podaci upisani u nalogu čuvaju se onoliko dugo koliko Nal Husić sp, a pojedinac može jedni protiv drugih ostvarivati pravne zahtjeve temeljem sklopljenog ugovora ili pet godina nakon isteka ugovora.

Nakon razdoblja čuvanja osobni podaci se učinkovito i trajno brišu.

 1. Davanje osobnih podataka je dobrovoljno, pojedinac nije dužan dati osobne podatke, ali ako ih ne da, ne može dobiti robu, usluge niti odgovor na svoje pitanje, kao ni informacije o novostima na web stranici. Koje podatke je potrebno dostaviti navedeno je u svakom online obrascu.
 2. Osobne podatke pojedinaca ne dajemo neovlaštenim osobama, osim onima koje obavljaju određene poslove vezane uz obradu podataka, na temelju pisanog ugovora s internetskom trgovinom www.carovnik-nal.si (Nal Husić sp).

Izvođači kojima dajemo osobne podatke su:

– Tehnička podrška (Jadranka Smiljić sp)

Ugovorni obrađivači mogu obrađivati osobne podatke samo u okviru uputa voditelja obrade (s www.carovnik-nal.si ) i ne smiju koristiti osobne podatke u druge svrhe.

Internetska stranica www.carovnik-nal.si i korisnici ne izvoze osobne podatke u treće zemlje (izvan Europskog gospodarskog prostora – zemlje članice EU te Island, Norveška i Lihtenštajn) te u međunarodne organizacije, osim u SAD – svim ugovornim obrađivačima u SAD su uključene u program Privacy Shield.

 1. Pojedinac ima sljedeća prava u pogledu osobnih podataka:

=> Pravo zahtijevati od Nal Husić sp u bilo kojem trenutku:

– Potvrda obrađuju li se osobni podaci u vezi s tim

– Pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama (svrha obrade, vrste osobnih podataka, korisnici kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni)

– Jedna (besplatna) kopija osobnih podataka u obliku koji sam odredi (ako je zahtjev upućen elektroničkim komunikacijskim sredstvom, a pojedinac ne traži drugačije, kopija se daje u elektroničkom obliku). Za dodatne kopije koje zatraži pojedinac, možemo naplatiti razumnu naknadu, uzimajući u obzir trošak.

=> Ispravak netočnih osobnih podataka

=> Ograničenje obrade kada:

– pojedinac osporava točnost osobnih podataka i to za razdoblje u kojem voditelj obrade Nal Husić sp može provjeriti točnost osobnih podataka.

– Obrada je protuzakonita i protivi se brisanju osobnih podataka, a umjesto toga pojedinac traži ograničenje njihove uporabe.

– Upravitelj Nal Husić sp više ne treba podatke za potrebe obrade, ali su pojedincu potrebni za polaganje ili obranu pravnih zahtjeva

=> Brisanje svih osobnih podataka (pravo na zaborav) ako su ispunjeni uvjeti navedeni u članku 17. Opće uredbe o zaštiti podataka, a posebno u slučaju da pojedinac opozove privolu za obradu osobnih podataka

=> Ispis osobnih podataka u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom obliku, s pravom pojedinca da te podatke proslijedi drugom voditelju obrade bez da ga izvorni voditelj obrade ne ometa

=> Prestanak korištenja osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga

=> Da pojedinac ne podliježe odluci koja se temelji samo na automatiziranoj obradi, uključujući i profiliranje, koja ima pravne učinke u odnosu na pojedinca ili na sličan način značajno utječe na njega, pod uvjetom da su ispunjene pretpostavke navedene u članku 22. opći propis o zaštiti podataka

=> Pravo pritužbe protiv voditelja obrade kod Povjerenika za informiranje ako smatra da se obradom njegovih osobnih podataka krši Opća uredba o zaštiti podataka. Svaki pojedinac može, u slučaju da smatra da su nam na bilo koji način povrijeđena prava u pogledu zaštite njegovih osobnih podataka, u svakom trenutku podnijeti pritužbu nadzornom tijelu – Povjereniku za informiranje u Republici Sloveniji: Republika Slovenija, Povjerenik za informiranje, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si

 1. Suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku slanjem zahtjeva na info@carovnik-nal.si .
 2. Nakon opoziva privole, operater će učinkovito izbrisati ili anonimizirati podatke s www.carovnik-nal.si , tako da više neće biti moguće povezati podatke s pojedincem.

Nakon opoziva privole, pojedinac više neće moći pružati usluge za čiju provedbu su mu potrebni osobni podaci za koje je pojedinac opozvao privolu.

 1. Pojedinac može sve zahtjeve u vezi s ostvarivanjem prava u vezi s osobnim podacima uputiti pisanim putem na info@carovnik-nal.si

U svrhu pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja prava na osobne podatke, voditelj obrade može zatražiti dodatne podatke od pojedinca, ali može odbiti postupanje samo ako dokaže da pojedinca ne može pouzdano identificirati.

Voditelj obrade dužan je bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva, odgovoriti na zahtjev pojedinca kojim ostvaruje svoja prava u vezi s osobnim podacima.

 1. Voditelj obrade dužan je poduzeti odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere za zaštitu osobnih podataka, prilagođene rizicima koje predstavlja obrada osobnih podataka. Te su mjere definirane pravilnikom o zaštiti osobnih podataka.
 2. Više informacija o obradi osobnih podataka možete pronaći u Politici privatnosti.

Internet trgovina sa www.carovnik-nal.si (Nal Husić sp) poštuje Vašu privatnost iu skladu sa zakonom (Zakon o zaštiti osobnih podataka ZVOP-2, Službeni list RS br. 94/07 i GDPR), stoga na web stranici s www.carovnik-nal.si provodimo sve aktivnosti za zaštitu i etičko postupanje s vašim osobnim podacima.

X

Shopping Cart