Varstvo osebnih podatkov

SPLOŠNA UREDBA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV – GDPR

 1. Podatke, ki jih zbiramo:

–          Ime in Priimek, Naslov, telefonsko številko in elektronski naslov

–          IP številko oz. naslov iz katerega stranka dostopa do spletnega mesta

–          Datum in časa dostopa obiska spletnega mesta

 1. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je v primeru naročila (pogodbe – nakupa na daljavo) , kar pomeni , da stranka privoli v osebno privolitev obdelave podatkov.
 2. Osebni podatki se obdelujejo za namen komuniciranja po e-pošti, sms-u ali telefonu z namenom obdelave naročila, odgovora na posameznikovo vprašanje ali povpraševanje. V primeru soglasja z obveščanjem o novih ponudbah na spletni strani www.carovnik-nal.si  se osebni podatki obdelujejo z namenom obveščanja po e-pošti.

IP naslov ter datum in čas obiska spletnega mesta se obdelujejo zaradi preprečevanja zlorab.

 1. Če ste podali privolitev za obveščanje o novostih na spletni strani www.carovnik-nal.si hranimo vaš e-naslov trajno oz. do vašega preklica. Vpisane osebne podatke pri naročilu hranimo toliko časa dokler lahko Nal Husić s.p.  in posameznik drug proti drugemu uveljavljata pravne zahtevke na podlagi sklenjene pogodbe oz. pet let od prenehanja veljavnosti pogodbe.

Po preteku obdobja hrambe osebne podatke učinkovito in trajno izbrišemo.

 1. Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno, posameznik osebnih podatkov ni dolžan posredovati, vendar pa v primeru, da jih ne posreduje ne more prejeti blaga, storitev ali odgovora na svoje vprašanje, ter informacij o novostih na spletni strani. Katere podatke je potrebno posredovati je navedeno pri posameznem spletnem obrazcu.
 2. Osebnih podatkov posameznikov ne posredujemo nepooblaščenim osebam, razen tistim, ki izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov, na podlagi pisne pogodbe z www.carovnik-nal.si spletno trgovino (Nal Husić  s.p. ).

Pogodbeni izvajalci, ki jim posredujemo osebne podatke so:

–          Tehnična podpora (Jadranka Smiljić s.p.)

Pogodbeni obdelovalci, smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru upravljavčevih (z www.carovnik-nal.si) navodil in osebnih podatkov ne smejo uporabljati za druge namene.

Spletna stran www.carovnik-nal.si in uporabniki osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije, razen v ZDA – vsi pogodbeni obdelovalci v ZDA so vključeni v program Privacy Shield.

 1. Posameznik ima glede osebnih podatkov naslednje pravice:

=>           Pravica, da od z Nal Husić s.p. kadarkoli zahteva:

–          Potrditev ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki

–          Dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije (namen obdelave, vrste osebnih podatkov, uporabnike ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki)

–          Eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določi sam (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in posameznik ne zahteva drugače se kopija zagotovi v elektronski obliki). Za dodatne kopije, ki jih zahteva posameznik lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov.

=>           Popravek netočnih osebnih podatkov

=>           Omejitev obdelave, kadar:

–          posameznik oporeka točnosti osebnih podatkov  in sicer za obdobje ki upravljavcu z Nal Husić s.p. omogoča preveriti točnost osebnih podatkov.

–          Je obdelava nezakonita in nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega posameznik zahteva omejitev njihove uporabe.

–          Upravljalec Nal Husić s.p.  podatkov ne potrebuje več za namene obdelave jih pa posameznik potrebuje za uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov

=>           Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17. splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru kadar posameznik prekliče privolitev za obdelavo osebnih podatkov

=>           Izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani  in strojno berljivi obliki, s pravico, da posameznik  te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga prvotni upravljavec pri temu oviral

=>           Prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja

=>           Da za posameznika ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanje profilov, ki ima pravne učinke v zvezi s posameznikom ali na podoben način nanj znatno vpliva, če so izpolnjenje predpostavke iz člena 22. splošne uredbe o varstvu podatkov

=>           Pravico, da zoper upravljavca vloži pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši splošno uredbo o varstvu podatkov. Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si

 1. Privolitev je možno kadarkoli preklicati s poslano zahtevo na info@carovnik-nal.si .
 2. Po preklicu privolitve bo upravljavec z www.carovnik-nal.si  podatke učinkovito izbrisal ali anonimiziral, tako da podatkov ne bo več mogoče povezati s posameznikom.

Po preklicu privolitve posamezniku ne bomo več mogli zagotavljati storitev za izvedbo katerih potrebuje osebne podatke glede katerih je posameznik preklical privolitev.

 1. Posameznik lahko vse zahteve, ki se tičejo uveljavljana pravic v zvezi z osebnimi podatki naslovi v pisni obliki in sicer na info@carovnik-nal.si

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljana pravic v zvezi z osebni podatki lahko upravljavec  od posameznika zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da posameznika ne more zanesljivo identificirati.

Upravljavec mora na zahtevo posameznika, s katero ta uveljavlja svoje pravice v zvezi z osebni podatki odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in naj pozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

 1. Upravljavec ustrezne organizacijske in tehnične ukrepe za varovanje osebnih podatkov, ki so prilagojeni tveganjem, ki jih obdelava osebnih podatkov predstavlja. Navedeni ukrepi so opredeljeni v pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 2. Več informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko dobite v Pravilniku o zasebnosti.

Spletna trgovina z www.carovnik-nal.si (Nal Husić s.p.) spoštuje vašo zasebnost in v skladu z zakonodajo (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2, Ur. l. RS št. 94/07 in GDPR), zato na spletni strani z www.carovnik-nal.si izvajamo vse aktivnosti za zaščito in etično ravnanje z vašimi osebnimi podatki.

X

Shopping Cart