Заштита личних података

ОПШТА УРЕДБА О ЗАШТИТИ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА – ГДПР

 1. Подаци које прикупљамо:

– Име и Презиме, Адреса, број телефона и е-маил адреса

– ИП број или адресу са које купац приступа веб страници

– Датум и време приступа посети сајту

 1. Правни основ за обраду личних података је у случају поруџбине (уговор – куповина на даљину), што значи да купац даје сагласност на лични пристанак на обраду података.
 2. Лични подаци се обрађују у сврху комуникације е-маилом, СМС-ом или телефоном у сврху обраде поруџбине, одговарања на питање или упит појединца. У случају пристанка на обавештавање о новим понудама на сајту ввв.царовник- нал.си , лични подаци се обрађују у сврху обавештавања путем електронске поште.

ИП адреса и датум и време посете веб локацији се обрађују како би се спречила злоупотреба.

 1. Уколико сте дали сагласност да будете информисани о новинама на сајту ввв.царовник -нал.си , Вашу е-маил адресу чувамо трајно или до вашег отказивања. Лични подаци уписани у налогу чувају се све док Нал Хусић сп и физичко лице могу једно против другог да полажу правна потраживања на основу закљученог уговора или пет година након истека уговора.

Након периода чувања, лични подаци се бришу ефикасно и трајно.

 1. Давање личних података је добровољно, појединац није у обавези да пружи личне податке, али ако их не пружи не може добити робу, услуге или одговор на своје питање, као ни информације о новостима на сајту. Које информације треба навести наведено је у појединачном онлајн обрасцу.
 2. Личне податке појединаца не дајемо неовлашћеним лицима, осим онима који обављају одређене послове у вези са обрадом података, на основу писаног уговора са интернет продавницом ввв.царовник -нал.си (Нал Хусић сп).

Уговарачи којима достављамо личне податке су:

– Техничка подршка (Јадранка Смиљић сп)

Уговорни обрађивачи могу да обрађују личне податке само у оквиру упутстава контролора (са ввв.царовник -нал.си ) и не смеју да користе личне податке у друге сврхе.

Сајт ввв.царовник- нал.си и корисници не извозе личне податке у треће земље (ван земаља чланица Европског економског простора – чланице ЕУ и Исланд, Норвешка и Лихтенштајн) и у међународне организације, осим у САД – све уговорни процесори у САД укључени су у програм Приваци Схиелд.

 1. Појединац има следећа права у вези са личним подацима:

=> Право да захтевате од Нал Хусић сп у било ком тренутку:

– Потврда или лични подаци се обрађују у вези са тим

– Приступ личним подацима и следећим информацијама (сврха обраде, врсте личних података, корисници којима су лични подаци откривени или ће бити откривени)

– Једну (бесплатну) копију личних података у форми коју сам одреди (ако је захтев поднет електронским средствима комуникације, а појединац не захтева другачије, копија се даје у електронском облику). За додатне копије које захтева појединац, можемо наплатити разумну накнаду, узимајући у обзир трошкове.

=> Исправка нетачних личних података

=> Ограничење обраде када:

– лице оспорава тачност личних података и то за период који омогућава управнику Нал Хусић сп да провери тачност личних података.

– Обрада је незаконита и противи се брисању личних података, а уместо тога појединац тражи ограничење њиховог коришћења.

– Менаџер Нал Хусић сп више не треба податке за потребе обраде, али су појединцу потребни за потврђивање или одбрану правних потраживања

=> Брисање свих личних података (право на заборав) ако су испуњени услови наведени у члану 17. Опште уредбе о заштити података, а посебно у случају да појединац опозове сагласност за обраду личних података

=> Штампање личних података у структурираној, уобичајено коришћеној и машински читљивој форми, са правом појединца да те податке проследи другом руковаоцу без да га првобитни руковалац омета

=> Престанак коришћења личних података у сврхе директног маркетинга

=> Да појединац не подлеже одлуци заснованој искључиво на аутоматизованој обради, укључујући профилисање, која има или има значајан утицај на појединца у односу на појединца, под условом да су испуњени предуслови из члана 22. општи пропис о заштити података

=> Право да поднесе притужбу Поверенику за информације против руковаоца уколико сматра да се обрадом његових личних података крши Општа уредба о заштити података. Сваки појединац може, у случају да сматра да су нам на било који начин повређена права у вези са заштитом његових личних података, у сваком тренутку уложити притужбу надзорном органу – Поверенику за информације у Републици Словенији. : Република Словенија, Повереник за информације, Залошка 59, 1000 Љубљана, хттпс ://ввв.ип-рс.си

 1. Сагласност се може опозвати у било ком тренутку слањем захтева на инфо@царовник-нал.си .
 2. Након опозива сагласности, оператер ће ефективно избрисати или анонимизирати податке са ввв.царовник -нал.си, тако да више неће бити могуће повезати податке са појединцем.

Након опозива сагласности, појединцу више нећемо моћи да пружамо услуге за чију имплементацију су му потребни лични подаци у погледу којих је појединац опозвао сагласност.

 1. Појединац може све захтјеве у вези са остваривањем права у вези са личним подацима упутити писаним путем на инфо@царовник-нал.си

У циљу поуздане идентификације у случају остваривања права у вези са личним подацима, руковалац може захтевати додатне податке од појединца, а може одбити да поступи само ако докаже да не може поуздано да идентификује појединца.

Руковалац мора да одговори на захтев појединца који остварује своја права у вези са личним подацима без непотребног одлагања, а најкасније у року од месец дана од пријема захтева.

 1. Руковалац ће предузети одговарајуће организационе и техничке мере за заштиту података о личности, прилагођене ризицима које представља обрада података о личности. Ове мере су дефинисане правилником о заштити података о личности.
 2. Више информација у вези са обрадом личних података можете пронаћи у Политици приватности.

Интернет продавница са ввв.царовник -нал.си (Нал Хусић сп) поштује Вашу приватност иу складу са законом (Закон о заштити личних података ЗВОП-2, Службени лист РС бр. 94/07 и ГДПР), стога на веб страници са ввв.царовник -нал.си спроводимо све активности за заштиту и етичко поступање са вашим личним подацима.

X

Shopping Cart