Karta, ki prinaša novice. Vendar so te novice ogledalo naših besed oz. dejanj. Ne glede na vprašano je pomembno, da govorimo resnico in stojimo za svojo besedo ter prevzamemo popolno odgovornost za svoja dejanja. Karta nas tudi uči, da prepoznamo namero sogovornika. Pozorni moramo biti, če se besede sogovornika ujemajo z dejanji. V kolikor se, potem imaš »zeleno« luč in s to osebo se lahko spustiš v sodelovanje. V nasprotnem primeru pa se te osebe izogibaj. Naj te žameten glas in odlična izbira besed ne zavede, saj bi se lahko hitro znašel/a na tankem ledu. Zato govori resnico, zahtevaj resnico in tako se boš izognil/a nepotrebnim nevšečnostim. Isto velja za ostala področja (partnerstvo, posel,…).

X

Shopping Cart