Najbolje bi bilo, da se opremiš z veliko mero previdnosti. Namreč situacija o kateri sprašuješ nosi veliko nejasnosti in določene stvari so tudi prikrite. Zato se ne spuščaj v karkoli na prvo žogo. Dobro premisli in razišči. Če se vprašanje nanaša na osebo, velja isto. Lahko pa gre tudi za tvoj »sovražen« odnos in pri tem bodi popolnoma iskren(-a) do sebe pa tudi do druge strani.

X

Shopping Cart